Logo van Sport-ID Doetinchem

Klantenservice

Sport & Bewegen kan voor iedereen hét verschil maken en daar willen wij iedere dag aan bijdragen, wat de activiteit of de persoonlijke motivatie ook is. Wij inspireren, verbinden en stellen Sport & Bewegen centraal, zodat iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Of het nu gaat om leren, presteren, recreëren of gewoon mee kunnen doen. Door onze kennis van Sport & Bewegen leveren wij een belangrijke bijdrage aan een gezonde en sportieve regio. Welkom bij Sport-ID.

 

Klachtenprocedure

Op het moment dat u niet tevreden bent, horen wij dat graag zodat we er iets aan kunnen doen.

In eerste instantie willen we graag dat u uw klacht mondeling kenbaar maakt bij de direct betrokkenen om de lijnen zo kort mogelijk te houden.

Is de klacht niet naar uw tevredenheid opgelost dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. U gebruikt daarvoor het klachtenformulier. Het klachtenformulier wordt opgestuurd naar de manager. U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie.

Mocht het antwoord op uw klacht niet tot een gewenste oplossing leiden, dan heeft u de mogelijkheid om uw bezwaar te richten aan de directie van Sport-ID. U kunt uw bezwaar op de klachtafhandeling inclusief onderbouwingen schriftelijk indienen per e-mail (info@sport-id.nl) of post (Bezelhorstweg 115, 7002 CC te Doetinchem) o.v.v. NAW-gegevens en locatienaam. Hiervan ontvangt u direct een ontvangstbevestiging. Ingediende bezwaren worden inhoudelijk beantwoord binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst.

Een vraag of opmerking? Neem contact met ons op!

U heeft uw voornaam niet ingevuld
U heeft uw achternaam niet ingevuld
U heeft uw e-mailadres niet ingevuld
U heeft geen onderwerp gekozen
Uw bericht

Suggesties & Ideeën

Heeft u suggesties of ideeën hoe wij ons kunnen verbeteren, dan horen we dat graag. Dat kan via info@sport-id.nl.

Centrum Veilige Sport Nederland

Vertrouwenspersoon
Het Centrum Veilige Sport is onderdeel van NOC*NSF als koepelorganisatie van de sportbonden en kosteloos beschikbaar voor alle leden. Alle medewerkers die met vertrouwelijke informatie omgaan, hebben met NOC*NSF een Professioneel Statuut ondertekend. Onafhankelijkheid, werkwijze, vertrouwelijkheid, en beroepscode zijn daarmee formeel belegd.

Het Centrum Veilige Sport Nederland is maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur bereikbaar op 0900 20 25 590.
Check de website voor alle informatie: https://centrumveiligesport.nl/

Vertrouwelijk
Ouder(s), verzorger(s) en andere bezoekers, leden van een sportvereniging, leerkrachten en anderen die betrokken zijn bij sport, doelgroepsactiviteiten, (school)zwemmen of zwemlessen kunnen vertrouwd, met iemand van het CVSN praten, vragen stellen, twijfels of klachten uitspreken dan wel om advies vragen.

Begeleiding
De vertrouwenspersoon kan door het meldpunt worden ingeschakeld voor bijvoorbeeld slachtoffers van ongewenst gedrag/seksuele intimidatie, beschuldigden en mensen die zich afvragen of zij de grens van het toelaatbare overschrijden. De begeleiding van de vertrouwenspersoon is uitsluitend voor de aangever en de beschuldigde. Deze begeleiding is gratis en gebeurt vertrouwelijk. Vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en zoeken samen met de beschuldigde, de zwem- of sportorganisatie of de aangever naar een oplossing.