EasySwim

We maken gebruik van de Easy Swim lesmethode. Deze lesmethode is speciaal gericht op jonge kinderen en het ontwikkelen en ervaren van zwemplezier. Voor de oudere kinderen wordt een lesmethode passend bij hun leeftijd toegepast. Tijdens de lessen dragen kinderen een EasySwim vestje. Dit is een drijfpak met drijvers die hoog op de rug en borst verwerkt zijn. Hierdoor wordt de natuurlijke ligging zo min mogelijk verstoord en blijft de bewegingsvrijheid van de armen maximaal.

Rozengaarde_0413.jpg

Werkwijze

Er wordt gestart in het Zorgbad.  Dit bad heeft een water temperatuur van tenminste 32 graden en 1.30 meter diep. Zodra uw kind alle slagen technisch goed beheerst dan mag hij/zij naar het wedstrijdbad .

We kiezen er bewust voor om direct in diep water te starten. Hiermee sluiten we beter aan op de motorische ontwikkeling van jonge kinderen én hun hoge bewegingsdrang. Dit zorgt voor de beste ontwikkeling van het watergevoel.

De relatie tussen de lesgever en de kinderen, maar ook tussen de kinderen onderling, is bepalend voor de sfeer. Daarom zetten we nadrukkelijk in op verbondenheid. Dit doen we door bijvoorbeeld de kinderen tijdens de zwemopleiding zoveel mogelijk bij dezelfde lesgever en in hetzelfde groepje te laten zwemmen. Ook geven we veelal vanuit het water les. Op deze manier is de lesgever dichtbij de kinderen.

Meer informatie en tarieven