Alles voor scholen

De programmalijn Sportieve en Gezonde Jeugd heeft als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en opvoeding van de jeugd in Doetinchem. Het stimuleren van bewegen en sporten op een kwalitatief hoog niveau binnen het onderwijs, bij sportverenigingen en in de wijk vinden wij erg belangrijk. Binnen deze programmalijn zijn de buurtsportcoaches verantwoordelijk voor de realisatie van aanbod van activiteiten. Deze activiteiten zijn in het kader van sportkennismaking (stedelijke activiteiten en wijkactiviteiten), in het kader van participatie in de wijk en de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Hierbij wordt voortdurend verbinding gelegd tussen school en het sportaanbod. Wij richten ons hiermee vooral op de jeugd van 4 tot 13 jaar en de groepsleerkrachten.

Maar wat kan Sport-ID voor uw basisschool nog meer betekenen?

shutterstock_1920202589.jpg

Bewegingsonderwijs

Op jonge leeftijd wordt de basis gelegd voor een leven lang bewegen. Kinderen en jongeren die bewegen, voelen zich fitter, gezonder en sterker. Daarnaast is bewegen goed voor de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en motorische vaardigheden. Daarom hechten wij een grote waarde aan kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs.

NAAR BEWEGINGSONDERWIJS

Afbeelding-NSW-klein.png

Bewegend Leren

Bij bewegend leren zijn de leerlingen in beweging tijdens de les. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat bewegen de ontwikkeling van hersenen bij kinderen stimuleert. Dit is positief voor de concentratie, creativiteit, probleemoplossend vermogen en het geheugen. Hoe werkt dat? Door fysieke inspanning gaat er meer bloed en zuurstof naar de hersenen toe. Daardoor functioneert het brein beter.

NAAR BEWEGEND LEREN

shutterstock_718029781.jpg

Weerbaarheid

Meerdere buurtsportcoaches hebben als specialisatie weerbaarheid. Zij zijn extra bevoegd om weerbaarheidslessen (middels Rots en Water of Boksend Opvoeden) te geven. Weerbaarheidslessen kunnen gegeven worden aan een hele klas, maar een specifieke groep kinderen is ook mogelijk. De mentale weerbaarheid is een belangrijk aandachtspunt. Hieronder vallen onderwerpen als zelfvertrouwen, geloof in je zelf, assertiviteit, doorzettingsvermogen en veerkracht. Middels deze lessen willen we een bijdrage leveren dat kinderen beter in hun vel komen te zitten. We willen kinderen ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Tevens kunnen deze lessen een goed recept zijn tegen pesten, binnen en buiten de school.

training-5822607_960_720.png

Dynamische Schooldag

De dynamische schooldag is een schooldag waarbij zittend leren en bewegen regelmatig afgewisseld worden. Er zijn vele mogelijkheden om een schooldag dynamischer te maken. Maar waar begin je als school? De buurtsportcoach van Sport-ID kan uw school verder helpen om de dag dynamischer in te richten. Graag gaan we met uw school in gesprek om te kijken waar de wensen liggen en maken we een op maat gemaakt plan.

NAAR DYNAMISCHE SCHOOLDAG

iStock-482399568 2.jpg

Pauzesport

Pauzesport is actief bewegen op het schoolplein in de pauze. De buurtsportcoach gaat actief met de kinderen aan de slag tijdens de pauze, waarbij de docenten worden ontlast. Maar nog belangrijker, de kinderen zijn actief aan het spelen op het plein. Door de uitdagende beweegactiviteiten worden kinderen uitgedaagd tot bewegen. Het resultaat? Minder conflicten, meer bewegen en plezier. De kinderen komen terug de klas in met energie.

AdobeStock_323843347.jpeg

Jongeren Op Gezond Gewicht

JOGG staat voor gezonde jeugd, gezonde toekomst. Alweer zeven jaar is gemeente Doetinchem een JOGG gemeente. JOGG is een netwerk van gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Samen werken wij aan een integrale JOGG aanpak waarmee we de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder maken. Wilt u als school meer met gezondheid? Neem dan contact op met Sport-ID. Onze JOGG-regisseur denkt graag mee met de mogelijkheden van uw school. U kunt denken traktatiebeleid, gezonde tussendoortjes, moestuinieren, programma`s voor overgewicht etc. Geen vraag over gezondheid is ons te gek.

NAAR JOGG

shutterstock_171452729.jpg

Sportmix

Een naschools programma direct aansluitend aan schooltijd voor uw school? Dat is mogelijk! De buurtsportcoach zet het programma Sportmix (naschools sport- en spel) op. Daarbij kijken we naar de wensen van de school, de kinderen en eventuele andere partners rondom de school. 

NAAR SPORTMIX