Gecombineerde Leefstijlinterventies

Sport-ID_2345.jpgEen gecombineerde leefstijlinterventie is een programma voor volwassenen met overgewicht en een verhoogd gezondheidsrisico. Voor deze mensen is het belangrijk om een gezonde leefstijl te bereiken en vooral te behouden. Tijdens een GLI programma werk je in twee jaar aan je leefstijl, gezonder eten, bewegen en duurzame gedragsverandering. Verwijzing naar een GLI programma loopt via de huisarts.

In Doetinchem worden twee GLI programma’s aangeboden:

  • CooL
  • SLIMMER

 

CooL

Het CooL-programma wordt uitgevoerd door één professional: de leefstijlcoach. De leefstijlcoach is gericht op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren met als uiteindelijke doel het bewerkstelligen van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Je volgt een basisprogramma en een onderhoudsprogramma. Beide delen van het programma bestaan uit individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten.

Het CooL-programma biedt advies en begeleiding bij gedragsverandering op het gebied van voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning. Deze thema’s hebben allemaal een gelijk gewicht, het is de deelnemer die bepaalt op welk vlak acties worden geformuleerd en welke prioriteit de verschillende thema’s hebben bij het nastreven van zijn/haar gestelde doelen.

 

SLIMMER

SLIMMER wordt uitgevoerd door zorgverleners (huisartsenpraktijk, fysio- of oefentherapeut, leefstijlcoach, diëtist) en lokale buurtsportcoaches/beweegprofessionals. Het programma bestaat uit een deelprogramma voeding, bewegen en gedragsbehoud. Deelnemers worden begeleid naar lokaal beweegaanbod en ondersteund door terugkombijeenkomsten (onderhoudsfase). Onderwerpen die aan bod komen zijn voeding, bewegen, slaap, stress en ontspanning.

 

Beweegmakelaar

Beweegmakelaar Loes van Beek van Sport-ID komt gedurende het traject bij de verschillende groepen langs. Zij speelt zowel tijdens als na de GLI programma’s een belangrijke rol in het vinden van een geschikte beweegactiviteit en meer bewegen in het dagelijks leven. De beweegmakelaar heeft uitgebreide kennis van het sportlandschap binnen de gemeente Doetinchem en heeft korte lijntjes met beweegmakelaars uit andere gemeenten om naartoe door te verwijzen. Op deze manier kan er voor elke deelnemers een geschikte beweegactiviteit gevonden worden.

 

GLI in de basisverzekering

GLI programma’s richten zich op volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) en een verhoogd risico op type 2 diabetes of hart- en vaatziekten en volwassenen met obesitas (BMI 30-40), die voldoende gemotiveerd zijn om een leefstijlprogramma te volgen. Verwijzing vindt plaats via de huisarts. CooL en SLIMMER worden beide vergoed vanuit de basisverzekering.

 

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie over de verschillende GLI programma's of advies over welk GLI programma het beste bij u past? Neem dan contact op met Loes van Beek via loes.vanbeek@sport-id.nl of via 06-43163237.