Algemene voorwaarden

Welkom bij Sport-ID! Wij streven ernaar om u een fantastische ervaring te bieden, maar het is belangrijk dat u op de hoogte bent van onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ontworpen om zowel uw veiligheid als uw plezier te waarborgen tijdens uw bezoek aan onze faciliteiten. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees ze zorgvuldig door voordat u begint. Ze bevatten belangrijke informatie over toegang, gedrag, veiligheid en aansprakelijkheid. Bij vragen staan onze medewerkers klaar om u te helpen. Geniet van uw tijd bij ons!

Naar algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Rozengaarde

Naar document

 

Algemene voorwaarden Binnensport

Naar document

 

Huisregels SkyZone

 • Het verblijf in SkyZone en het gebruik van alle speeltoestellen geschiedt op eigen risico
 • Ouders/begeleiders zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen en voor het juiste en veilig gebruiken van de speeltoestellen
 • Schoenen zijn toegestaan, met uitzondering van de schoenvrije zones
 • Roken in de daarvoor bestemde rookzone op de eerste verdieping, verder geldt er in het gehele gebouw een rookverbod
 • Huisdieren zijn niet toegestaan
 • Bij diefstal of een ander strafbaar feit wordt er altijd aangifte gedaan
 • De directie van SkyZone is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen
 • Alcoholmisbruik en het gebruik van drugs is verboden. Onder de 18 jaar wordt alcohol niet geschonken
 • Geweld (verbaal en non-verbaal) is niet toegestaan
 • Bij ongewenste intimiteiten wordt direct aangifte gedaan
 • In verband met de veiligheid, hanteren wij een maximaal aantal bezoekers
 • De directie kan besluiten tijdelijk geen bezoekers toe te laten
 • Aanwijzingen en instructies van het personeel van SkyZone dienen te allen tijde opgevolgd te worden
 • In de speeltoestellen zijn scherpe voorwerpen niet toegestaan
 • Voor jeugd t/m 18 jaar zijn ouders/verzorgers te allen tijde verantwoordelijk, ook indien ouders/verzorgers niet aanwezig zijn
 • Zelf meegenomen etenswaren of dranken zijn niet toegestaan
 • De minimale leeftijd voor het hoogteparcours is 7 jaar, minimale lengte 1.30m
 • Ballen blijven in de ballenbak, voetballen mag alleen in de daarvoor bestemde ruimtes
 • De CrazyClimb mag alleen gebruikt worden bij aanwezigheid van toezicht en begeleiding
 • Keuringen van speeltoestellen gebeurt volgens Europese normen en worden jaarlijks uitgevoerd
 • Bij het betreden van SkyZone gaat u zich akkoord met onze huisregels, bij het niet naleven hiervan of het negeren van instructies en aanwijzingen loopt u het risico verwijdert te worden uit SkyZone zonder restitutie
 • Bij twijfel over naleving van de huisregels beslist de directie van SkyZone

 

Huisregels Rozengaarde

Het betreft algemene regels voor publiek.

De toegangsregels dienen voor het publiek minimaal ter inzage te zijn. Er is een bord bij de ingang van het zwembad waarop de regels geformuleerd zijn.

 • Ieder bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding.
 • Niet met schoenen in de zwemzaal en het “blotevoetengedeelte” van de (kleed)accommodatie.
 • Hardlopen/rennen in de zwemzaal en op de perrons is niet toegestaan.
 • Maak voor het opbergen van uw waardevolle voorwerpen en kleding gebruik van de af te sluiten kluisjes.
 • Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma of jonger zijn dan 7 jaar, hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder in badkleding die beschikt over een goede zwemvaardigheid.
 • Glaswerk in de zwemzaal en op de perrons is niet toegestaan.
 • Voor uw en onze veiligheid is videoregistratie aanwezig.
 • De aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolleerd.
 • De Directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedaccomodaties op te houden
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in dit sportcentrum worden niet getollereerd.
 • Houd u aan de gebruiksregels bij de glijbanen.
 • U dient zich in alle bassins zodanig te gedragen, dat u geen gevaar voor uzelf en andere gebruikers veroorzaakt.
 • Meeveren en/of zijwaarts duiken of springen van de springplank is niet toegestaan.
 • Alle kinderen zonder zwemdiploma zijn verplicht drijfmiddelen te dragen.
 • Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels.
 • Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.
 • Bij twijfel over de naleving van de huisregels beslist de Directie van het zwembad.                                                                                                                 

Ouders c.q. begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen.

Huisregels Zwemlessen:

 • Bij binnenkomst van het zwembad meldt u zich eerst bij de receptie. Hier koopt u de eerste keer de zwemlessen die worden bijgeschreven op uw leskaart. Daarna laat u elke week bij de receptie de leskaart scannen. Zodra de lessen op zijn moet u de kaart opnieuw opwaarderen. Let op! De ingangsdatum van de nieuwe leskaart sluit direct aan op de vervaldatum van de verlopen leskaart. Het is dus niet mogelijk, zonder kosten, de zwemlessen tussen de twee leskaarten tijdelijk te stoppen.
 • Mocht u gebruik maken van de Meedoenregeling dient u, voordat de leskaart is verlopen bij de gemeente een nieuwe aan te vragen.
 • De kinderen en ouders/verzorgens kunnen 10 minuten voor aanvang van de zwemles naar de kleedkamers. De laatste kleedkamers in de lange gang kunnen hiervoor gebruikt worden. Moeder met kind bij de dames en vader met kind bij de heren.
 • Kinderen die in het wedstrijdbad of doelgroepenbad lessen volgen, kleden zich om in de garderobe (lestijd 45 minuten). Kom op tijd voor de zwemles, te laat komen is storend voor andere kinderen.
 • De kinderen kunnen naar de douches gebracht worden waar ze met de begeleider wachten totdat de zwemonderwijzer uw kind ophaalt.
 • Wij doen ons uiterste best om het zwembad schoon te houden. U dient daarom als begeleider uw schoenen uit te doen of plastic overschoentjes te dragen zodra u de kleedkamer verlaat richting douches. Deze zijn te koop bij de receptie.
 • Wilt u ervoor zorgen dat u kind voor de zwemles doucht en naar de wc gaat. Verwijdert u ook eventuele pleisters en zorg dat uw kind geen kauwgom in de mond heeft. Laat uw kind geen sieraden dragen tijdens de zwemles.
 • Tijdens de zwemles van uw kind kunt u of de begeleider wachten in de hal.
 • Zodra de zwemles erop zit kunt u uw kind ophalen bij de douches. Graag niet eerder maar ook niet later! U kunt uw kind helpen bij het douchen en afdrogen. Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend, niet onnodig de zwemzaal te betreden.
 • Ouders/begeleiders zijn voor en na de zwemles verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kinderen in de douches, kleedkamers en de rest van het gebouw.
 • Wanneer uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet kan komen dient u dit vooraf telefonisch of per mail te melden.
 • Het is niet mogelijk gemiste lessen in te halen.
 • Bij ziekte is de eerste zwemles van de ziekteperiode voor uw eigen rekening. De rest wordt vergoed.
 • Zonder afmelding worden uw lessen niet vergoed.
 • Wanneer er bijzondere omstandigheden zijn die van invloed zijn op de zwemles horen wij dat graag. U kunt dit doorgeven bij Jan Willem, Martine of de zwemonderwijzer. Wij kunnen hier dan rekening mee houden.
 • Wilt u de kinderen die niet zwemmen maar wel meekomen naar het zwembad goed in het oog houden.
 • Tijdens alle (voor ons geldende) schoolvakanties zijn er geen zwemlessen.
 • De planning is gepubliceerd op de website.
 • Neem geen waardevolle spullen mee. Het zwembad stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, schade of verlies.