CooL interventie

Sport-ID_2345.jpgCoaching op Leefstijl (CooL) is een gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen met overgewicht en een verhoogd gezondheidsrisico. Deelnemers worden begeleid in het verbeteren van hun leefstijl.

Het CooL-programma wordt uitgevoerd door één professional: de leefstijlcoach. De leefstijlcoach is gericht op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren met als uiteindelijke doel het bewerkstelligen van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

De zorgverzekeraar vergoedt de deelname aan CooL volledig. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor het programma, maar er zijn enkele uitzonderingen. Het eigen risico van deelnemers wordt niet aangesproken. De verwijzing loopt altijd via de huisarts.

 

Programma Coaching op Leefstijl

Het programma beslaat in totaal 24 maanden en bestaat uit een basisprogramma gevolgd door een onderhoudsprogramma. Beide delen van het programma bestaan uit een combinatie van individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten.

Het CooL-programma biedt advies en begeleiding bij gedragsverandering op het gebied van voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning. Deze thema’s hebben allemaal een gelijk gewicht, het is de deelnemer die bepaalt op welk vlak acties worden geformuleerd en welke prioriteit de verschillende thema’s hebben bij het nastreven van zijn/haar gestelde doelen.

Beweegmakelaar Kirsten Boshoven van Sport-ID speelt in samenwerking met de leefstijlcoach een rol in het vinden van een geschikte beweegactiviteit en meer bewegen in het dagelijks leven.

 

CooL in de basisverzekering

Deelname aan CooL wordt sinds januari 2019 vergoed vanuit de basisverzekering. CooL richt zich op volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) en een verhoogd risico op type 2 diabetes of hart- en vaatziekten en volwassenen met obesitas (BMI 30-40), die voldoende gemotiveerd zijn om een leefstijlprogramma te volgen. Verwijzing vindt plaats via de huisartsenpraktijk.

 

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie over het CooL programma binnen de gemeente Doetinchem of advies over welk GLI programma het beste bij u past? Neem dan contact op met Kirsten Boshoven via kirsten.boshoven@sport-id.nl of via 06-41331267.