Themabijeenkomst: Instructie Verantwoord Alcohol schenken (9 okt)

Sport-ID organiseert in samenwerking met Iris in de Buurt (onderdeel van Iriszorg) op maandag 9 en op woensdag 11 oktober een instructie avond Verantwoord Alcohol schenken (IVA). Neem je collega barvrijwilliger mee en leer samen met vrijwilligers van andere sportverenigingen wat verantwoord alcohol schenken inhoudt. Beide avonden starten om 19.00 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. Deelname is gratis en het certificaat na afloop is levenslang geldig. 

Het is belangrijk dat er goed wordt omgegaan met alcohol in de sport. En een verantwoord alcoholbeleid in de praktijk naleven is niet altijd eenvoudig. Want wat doe je wanneer de 15-jarige zoon van de voorzitter een biertje komt bestellen of wat doe je als je teamlid nog een drankje besteld terwijl je weet dat hij/zij met de auto is?

Bij het schenken van alcohol komt verantwoordelijkheid kijken. In de Alcoholwet staat bepaald dat sportverenigingen die alcohol willen schenken, over gekwalificeerd barpersoneel dienen te beschikken. Tijdens de openingstijden waarop alcohol wordt geschonken dient er altijd óf een leidinggevende aanwezig te zijn die beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne óf een barvrijwilliger die een instructie heeft gevolgd over verantwoord schenken van alcohol. 

Tijdens de bijeenkomst wordt op een leuke en interessante manier het onderwerp besproken en na afloop ontvang je een bewijs van deelname. Er is plek voor maximaal 12 deelnemers per avond, meld je dus snel aan!
Maandag 9 oktober is de bijeenkomst bij VVG'25 (sportcomplex De Pol in Gaanderen) en op woensdag 11 oktober bij vv Doetinchem (sportpark Bezelhorst).

Doelgroep:
Barvrijwilligers, kantine commissie en bestuur.

Doelen:

  • Barvrijwilligers weten meer over de effecten en risico’s van alcohol.
  • Barvrijwilligers weten meer over de relevante wetten.
  • Stimuleren van een adequate houding bij het omgaan met riskant alcoholgebruik.
  • Stimuleren van een adequate houding bij onwelkom aankoopgedrag.
  • Reductie van het schenken van alcohol aan jongeren.
  • Voorkomen van risicovolle of vervelende incidenten.

Ja, ik meld mij aan

Dit veld is verplicht
U heeft uw voornaam niet ingevuld
U heeft uw achternaam niet ingevuld
U heeft uw e-mailadres niet ingevuld
U heeft uw telefoonnummer niet ingevuld